Echt nieuws is dat een container huren voor uw bedrijfsafval handig is natuurlijk niet. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad om de voordelen voor ondernemers nog eens te benoemen.

Een container huren is goed voor het milieu

Een container huren voor verschillende soorten bedrijfsafval is goed voor het milieu en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de recyclebare afvalstromen te scheiden van het restafval kan bijgedragen worden aan een beter milieu.
Glas is een van deze belangrijke recyclebare afvalstoffen. Glasscherven zijn de belangrijkste grondstof voor nieuw glas. Hiervoor kunnen glazen potten en flessen worden gebruikt. Glas is voor de volle 100% recyclebaar. Vooral bij horecaondernemingen komt deze vorm van afval veel voor. Een glascontainer is dan ook aan te raden.
Organisch afval kan gescheiden worden in een GFT-bak. In deze bak kunnen al vormen van groenafval worden gegooid die biologisch afbreekbaar zijn. Hierbij kan worden gedacht aan bloemen, planten en etensresten. Van dit organisch afval kan in 6 tot 8 weken compost worden gemaakt. Compost kan worden gebruikt als biogas. Dit is een brandstof die veel milieuvriendelijker is dan de fossiele brandstoffen. Daarnaast is compost te gebruiken om landbouwgrond te verrijken.
Een container huren voor papier en karton is zeer raadzaam. Papier en karton nemen enorm veel ruimte in een container in. Daarom is voordelig om dit in een goedkopere papiercontainer te verzamelen. Papier en karton kunnen indien schoon, zeer goed worden hergebruikt. Het dient als grondstof voor nieuw papier.
Door al deze bovengenoemde afvalsoorten te scheiden van het restafval draagt u bij aan een beter milieu. Vanuit het restafval dat niet verder hergebruikt kan worden wordt duurzame warmte voor huishoudens opgewekt. Zo wordt er het maximale uit de afvalstroom gehaald.

Financiële voordelen van een container huren

Het laten inzamelen van uw afval door een erkende afvalinzamelaar kan u veel geld doen besparen. Geld besparen op afval is voor veel ondernemers echt nieuws! MKB-Afval.nl is zo’n erkende afvalinzamelaar. Op jaarbasis is het mogelijk om €750,- te besparen op de afvalkosten.
Wanneer u in zee gaat met een erkende afvalinzamelaar bent u aan de gemeente geen afvalstoffenheffing verschuldigd. Deze afvalstoffenheffing wordt ook wel bedrijfsreinigingsrecht genoemd. De gemeente is in veel gevallen duurder dan een erkende afvalinzamelaar. Een container huren voor de verschillende soorten afval die u produceert kan ervoor zorgen dat u deze financiële besparingen realiseert.
Dit is eenvoudig op de website van de afvalinzamelaar te regelen. Mocht u er zelf niet helemaal uit komen; dan kunt u via verschillende kanalen contact opnemen met de klantenservice.